Banská Bystrica
Každé mesto si zaslúži byť krásne. BBOS. Banskobystrický okrášľovací spolok.
bbos
Po smrti v nebi; Zaživa v čistej a kultúrnej Bystrici
bbos
Úlohou nás všetkých je, aby HISTÓRIA dostala novšiu a krajšiu tvár.